Schade inzittendenverzekering

Schade inzittendenverzekering
5 (100%) 1 stemmen

Een WA autoverzekering kan je bij sommige verzekeraars aanvullen met een Schade inzittendenverzekering. De Schade inzittendenverzekering keert de werkelijk geleden schade uit. Letselschade, maar ook schade aan de (hand)bagage en immateriële schade. De dekking van een Schade inzittendenverzekering is dan ook veel uitgebreider dan de dekking van een Ongevallen inzittendenverzekering.

Een inzittendenverzekering wordt vaak afgesloten met het idee dat de passagiers bij een ongeval anders niet verzekerd zijn. Dit klopt niet. Passagiers vallen onder de WA autoverzekering van de auto of van de schuldige tegenpartij partij. Voor de bestuurder is de verzekering vooral nuttig als hij zelf schuldig is aan het ongeval of als er geen schuldige valt aan te wijzen. De WA autoverzekering keert dan namelijk niets uit en de bestuurder kan een groot deel van zijn eigen schade niet verhalen als hij het ongeluk zelf heeft veroorzaakt. Voor de passagiers is de verzekering vooral nuttig, omdat je niet hoeft te wachten op een antwoord op de vraag wie schuldig is. De verzekeraar van de auto zal gelijk uitbetalen.

Voordelen Schade inzittendenverzekering

  • Je hoeft niet te wachten op een antwoord op de schuldvraag. Je krijgt dus direct uitbetaald.
  • Je krijgt schade vergoed als bestuurder. Ook als jij de schuldige bent van het ongeval.
  • Je krijgt een vergoeding, ook als er geen schuldige partij is.
  • Je krijgt de werkelijke schade uitgekeerd.
  • Je krijgt Letselschade, maar ook schade aan de (hand)bagage en immateriële schadeuitgekeerd.

Nadelen Schade inzittendenverzekering

  • Deze verzekering is iets duurder dan de ongevallen inzittendenverzekering.

Verschil SVI en OIV

De ongevallen inzittendenverzekering (OIV) is een sommenverzekering. Deze verzekering keert een vast bedrag uit als jij of je passagiers overlijden of blijvend invalide raken bij een ongeval. Of jij of de tegenpartij aansprakelijk is voor het ongeval maakt daarbij niet uit. Daarom keert de OIV na een ongeval direct uit en hoef je niet eerst te wachten tot de schuldvraag is beantwoord, wat soms maanden duurt. Het bedrag dat de OIV uitkeert, verschilt per verzekeraar en varieert tussen de € 10.000,- en € 20.000,- bij overlijden. Bij blijvende invaliditeit ligt de uitkering tussen de 20.000 en 50.000 euro.

De schadeverzekering inzittenden (SVI) is, zoals de naam al zegt, een schadeverzekering. Je krijgt bij schade niet een vast bedrag uitgekeerd, maar de verzekering vergoedt de daadwerkelijk schade van jou en je inzittenden. De verzekeraar vergoedt zowel letselschade als materiële schade. Ook wordt schade vergoedt aan spullen die je met de auto vervoerde tijdens het ongeval. De dekking (het uit te keren bedrag) ligt hier een stuk hoger, namelijk rond de 1 miljoen euro. Naast letselschade wordt ook zaakschade vergoed. Ook bij de SVI speelt de schuldvraag geen rol

Print Friendly, PDF & Email