Privacy statement

Privacy statement
4 (80%) 1 stemmen

OTOdirect heeft begrip voor je bezorgdheid over jouw privacy en de bescherming voor wat betreft de informatie die wij verzamelen, gebruiken en bekendmaken aan derden met het doel aan jou onze producten en diensten aan te bieden. Om je te informeren over de manier waarop we te werk gaan, hebben we dit Privacybeleid opgesteld.Indien je als bezoeker besluit om zich op het openbare gedeelte van de Site te registreren dan wel informatie achter te laten op de Site, dan stem je in met het gebruik van deze gegevens in overeenstemming met deze privacybepalingen.

Alle op deze site verzamelde persoonlijk identificeerbare informatie wordt beschouwd als persoonlijke informatie (‘Persoonlijke Informatie’) en wordt behandeld in overeenstemming met dit Privacybeleid. De bescherming van jou privacy en van de vertrouwelijkheid van je Persoonlijke Informatie is uiterst belangrijk.

De door OTOdirect op deze Site verzamelde informatie kan worden verdeeld in drie categorieën:

1. Tracking informatie die wordt verzameld terwijl bezoekers door onze Site navigeren.
2. Informatie verzameld door externe advertentiebedrijven.
3. Informatie verzameld om de premie voor een WA-autoverzekering te berekenen en eventueel een verzekering af te sluiten (Verzekeringsgegevens).

Ad 1: Tracking informatie (Cookies)
Wij maken gebruik maken van cookies. Cookies zijn stukjes informatie die door jouw internetbrowser ten behoeve van de Site worden opgeslagen en op verzoek naar de Site worden gestuurd. De enige Persoonlijke Informatie die een cookie kan bevatten, is informatie die door jou wordt verstrekt. Een cookie kan geen gegevens van de harde schijf van jouw computer lezen.

Het is mogelijk dat bepaalde pagina’s van de Site niet goed functioneren als de cookies uitgeschakeld zijn. Raadpleeg de Help-functie van jouw browser voor meer informatie over hoe je cookies aan en uit kunt schakelen. Cookies worden naar jouw computer verzonden, maar worden niet op onze computer opgeslagen noch doorgegeven aan derden.

De informatie die in een cookie wordt vastgelegd, wordt door OTOdirect uitsluitend gebruikt om de Site beter te kunnen beheren, de eigenschappen van de Site te verbeteren en inzicht te krijgen in gebruikspatronen. Daarbij kan het gaan om zaken als: de op de Site bezochte pagina’s; datum en tijd van het bezoek; het internetadres van de verwijzende website; de versie van de gebruikte browser; de capaciteiten van de browser; en de zoektermen die in zoekmachines worden gebruikt.

Ad 2: Externe Advertentiebedrijven
Wij kunnen gebruik maken van externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven wanneer je onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie over je bezoek aan deze of aan andere websites om advertenties weer te geven over goederen en services waarin je wellicht geïnteresseerd bent.

Ad 3: Verzekeringsgegevens
Jouw gegevens gebruiken wij voor het verstrekken van informatie, het aanbieden van offertes, het verwerken van door jou gesloten verzekeringen en de door ons geselecteerde producten of diensten voor de OTOdirect Communicty. Als je geen informatie over diensten en producten meer wilt ontvangen, dan kun je ons dat kenbaar maken. Je kunt hiervoor contact met ons opnemen via e-mailadres: info@otodirect.nl

Openbaarmaking of gebruik van Persoonlijke Informatie

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaan wij zorgvuldig te werk. Zonder je toestemming wordt jouw Persoonlijke Informatie door ons niet uitgewisseld, verkocht of anderszins verspreid buiten OTOdirect of aan ons gelieerde ondernemingen, behalve:

a. wanneer de informatie al tot het publieke domein behoort;
b. wanneer zij onafhankelijk is verkregen van een derde van wie wij redelijkerwijs aannamen dat hij de informatie aan ons mocht leveren;
c. wanneer de wet dit voorschrijft of in het geval van (een vermoeden van) fraude.

Bent je consument dan geldt de aanvullende bepaling dat wij de door jou verstrekte gegevens ter beschikking stellen aan de door jou geselecteerde verzekeraar(s).

In het kader van de normale dienstverlening aan onze klanten kan binnen OTOdirect of aan ons gelieerde ondernemingen informatie worden gedeeld, die kan worden gebruikt voor onderzoeks- en statistische doeleinden en voor de criminaliteitspreventie. Deze informatie kan worden overgedragen naar elk land, met inbegrip van landen buiten de Europese Economische Ruimte, voor één of meer van de genoemde doeleinden en voor de systeemadministratie.

OTOdirect neemt links op naar andere websites, met een privacybeleid waarover wij geen zeggenschap hebben. Zodra je onze servers verlaat (je kan zien waar je je bevindt aan de hand van de URL in de locatiebalk van jouw browser), is gebruikmaking van door jou verstrekte informatie onderhevig aan het privacybeleid van de operator van de site die je bezoekt. Dat beleid kan van ons beleid verschillen. Wanneer je het privacybeleid voor een of meer van deze sites niet kunt achterhalen via een link op de desbetreffende homepage, kunt je het beste direct contact opnemen met die site voor meer informatie.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Print Friendly, PDF & Email